Czym jest numer ISBN?

Co to jest ISBN?

Skrót ISBN (International Standard Book Number) oznacza Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki. Powstał w 1966 roku w Wielkiej Brytanii (wtedy
jeszcze jako SBN). Międzynarodowym standardem stał się w 1970 roku. W naszym kraju funkcjonuje od 1974 roku. ISBN został utworzony jako jednoznaczny międzynarodowy system identyfikacyjny każdej formy produktu lub wydania wydawnictwa zwartego
(czyli takiego, które wydawca zaplanował jako całość, a składającego się z jednej lub
z określonej liczby części), opublikowanego przez danego wydawcę.

Od 2007 roku obowiązuje zapis 13-to cyfrowy (wcześniej numer ten składał się z 10 cyfr).

Numer ISBN składa się z następujących elementów (najczęściej, dla lepszej czytelności, przedzielonych znakiem dywizu):
• pierwsze 3 cyfry to tzw. prefiks (obecnie to 978),
• kolejne cyfry określają kraj pochodzenia, region geograficzny lub grupę krajów posługujących się wspólnym językiem. Przykładowo, dla krajów niemieckojęzycznych jest to cyfra 3 a dla Paragwaju numer 99953. Polsce został przydzielony numer 83,
• kolejne cyfry to oznaczenie konkretnego wydawcy występującego o nadanie numeru ISBN. Ogólnie zasada jest taka, że im większy wydawca (planujący publikację wielu tytułów) tym krótszy numer otrzymuje,
• następnie występuje identyfikator publikacji (jego długość również uzależniona jest od planowanych przez wydawcę nakładów, z tym że tu sytuacja jest odwrotna – publikacje
o dużym nakładzie będą miały więcej cyfr w tej części numeru ISBN,
• ostatni jest znak kontrolny. Jest to jedna cyfra wyliczana na podstawie określonego algorytmu.

Tak więc przykładowy ISBN książki wydanej w Polsce mógłby wyglądać następująco:
978-83-7670-236-0.

Tylko trzy pierwsze cyfry są stałe. Pozostałe cyfry oraz ich liczebność w danym module
są zmienne.

W naszym kraju przydzielaniem numerów ISBN zajmuje się Krajowe Biuro ISBN działające przy Bibliotece Narodowej. Wydawca występuje o bezpłatne nadanie numeru (ewentualnie całej puli numerów), które następnie sam przydziela wydawanym przez siebie książkom. Numery nie mogą być sprzedawane ani odstąpione innym wydawcom. Posiadanie ISBNu nie gwarantuje w żaden sposób ochrony prawnej wydawanej publikacji ani ochrony praw autorskich.

Szczegółowych informacji na temat nadawaniu numerów identyfikacyjnych, ich funkcji, struktury czy sposobu prezentacji znaleźć można na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.

więcej informacji>>>

Przeczytaj też
Podwyżki! Czy tylko książki zdrożeją?
Druk – jak to się kiedyś robiło?
Rzecz o komputerze co chciał się uczyć

 

This entry was posted in Artykuł, Przydatne and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Czym jest numer ISBN?

  1. @Slawek Bardzo dziękuję za dokonanie pierwszego wpisu jako Autor na Naszym blogu.

  2. Pingback: Źle wydrukowane ulotki, plakty? Zobacz może coś źle przygotowałeś. | blog.naszeulotki.pl

Dodaj komentarz